/ 5 نظر / 34 بازدید
زرین تاج

التماس دعا خواهر. میبینم جون نداری حرف بزنی !

عروس خوشه اقاقيا

[گل]

زرین تاج

سلام انار خانوم . طاعاتت قبول باشه .

زرین تاج

احیا ها هم تموم شد باز نیومدی . پس تو کوجای ... وای ... تو که منو میخوای ... پی چرا نیمیایی!!!!

مينو

چقدر زيباست اين[قلب]